Vitalis hoppe årets fløj i NRW

Den sorte hoppe efter Detroit manglede i slut oprangeringen

Fløjhoppe katalog nr. 79 Vienna e. Vitalis / Florestan

nr. 2 - katalog nr. 27 Bella Marie B e. Bordeaux / Fidermark

nr. 3 - katalog nr. 22 Brentwood e. Belarus / Florenstan I

nr. 4 - katalog nr. 53 Frankie e. Franziskus / Landstreicher ejer Emma Blundell

Lidt overraskende er katalog nr. 40 - Dressed in Black e. Detroit / Christiano ikke med i finaleringen. Klart en potentiel fremtidshest når man spotter den på trekant ringen.