Nye kvalifikationskrav til 5 års, 6 års og 7 års deltagere til sommerens Falsterbo Horse Show

5 års heste som skal gå Folksam Scandinavian Open 

Lätt A klasser direktkval minst 72%, alternativt ”FEI:s inledande program för 5 åriga hästar 2004” och ”FEI:s finalprogram för 5 åriga hästar 2004”, direktkval minst 76 %. Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.

6 års heste som skal gå Folksam Scandinavian Open

Msv B klasser direktkval minst 69%, alternativt ”FEI:s inledande program för 6 åriga hästar 2004” och ”FEI:s finalprogram för 6 åriga hästar 2004”, direktkval minst 74 %. Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.

7 års heste som skal gå Folksam Scandinavian Open

För att kvalificera sig till semifinalen som rids under Falsterbo Horse Show 2-10 juli 2016 krävs lägst 66% av totalsumman i något av samtliga S:t Georges program eller lägst 70% i MsvA:1 uppnående minst två ggr.

Se alle propositionerne her