UVM 2016 for Danmark med 5 års, 6 års og 7 års heste

KRITERIER FOR UDTAGELSE TIL VM FOR UNGE HESTE I DRESSUR 28. juli – 31. juli 2016

Igen i år 2016 vil udtagelsen ske med udgangspunkt i en bruttotrup, der deltager i iagttagelse og med frasorteringer undervejs i forløbet inden den endelige udtagelse. Bruttotruppen skabes på baggrund af championaterne i de to avlsforbund i Danmark, der er medlem af WBFSH, ved Dansk Ride Forbunds Championat (JBK) samt ved en ekstra udtagelsesmulighed arrangeret af UVM- udvalget.

Når bruttotruppen er klar, vil UVM-udvalget i år indbyde til en enkelt iagttagelse med frasortering. Grundet det faktum, at vi i år har et OL-år, er terminen for UVM blevet betragteligt fremrykket, og der er derfor kun mulighed for en enkelt iagttagelse inden den endelige udtagelse. Den endelige udtagelse sker på baggrund af programridning samt bemærkninger fra iagttagelsen.

Bruttotruppen består af:

  De heste, der repræsenterede Danmark i 2015 til UVM for 5-års heste

  De to bedste TAF-heste fra Dansk Trakehner Avlsforbunds Championat 2015 i hver årgang

(4- og 5- års)

  De seks bedste DV-/TAF-heste fra 4- og 5-års klasserne til Dansk Ride Forbunds

Championat for unge heste (JBK)

  De seks bedste heste fra Dansk Varmblods Unghestechampionat i Herning

  Ekstra UVM-iagttagelse, der dels foregår i forbindelse med DRFs kvalifikation til

dressurchampionatet, der afholdes lørdag den 28. maj 2016 i Ringsted Sports Rideklub samt særligt UVM-arrangement på Vilhelmsborg søndag den 29.maj 2016

Ekstra UVM-iagttagelse:

a)  ØST: I forbindelse med DRF kvalifikation til championatet for unge heste. Afholdes på Ringsted Sports Rideklub lørdag den 28. maj 2016. Tilmelding til kvalifikationen sker direkte via DRFGo.

b)  VEST: Afholdes af UVM-udvalget og vil blive afviklet på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg søndag den 29. maj 2016. Der er ikke tale om noget stævne, hvorfor der ikke gives point, præmier eller pønalitetspoint. Der rides her det alderssvarende indledende FEI- program.

Såfremt man er interesseret i iagttagelse med henblik på at komme i bruttotruppen, bedes man senest 1 uge før arrangementets afholdelse den 21. maj 2016 sende korrekt udfyldt tilmelding til Barbro H. Saul pr. post eller pr. mail til: barbrosaul@gmail.com (Blanket forefindes på DVs og TAFs hjemmesider) I dagene umiddelbart efter arrangementet afvikling, oplyses det via mailsvar, om ekvipagen har fået plads i UVM-bruttotruppen.

Indbydelse til UVM-bruttotruppen:

Indbydelse på baggrund af deltagelse i diverse championater til at indgå i bruttotruppen sendes af de respektive avlsforbund.

Iagttagelse med frasortering: 
Lørdag den 11. juni 2017 på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg. Der rides det alderssvarende indledende FEI-program for dommerne, og frasortering sker med baggrund deri. Ved dagens afslutning meddeles det hvilke ekvipager, der fortsætter videre til den endelige udtagelse.

Udtagelseskrav for 7-års:

For at opnå adgang til den endelige udtagelse skal ekvipagen to gange have været til start i MA1/Prix St. Georg. Senest lørdag den 25. juni 2016 skal fremsendes kopi af begge kritikker samt korrekt udfyldt tilmelding til Barbro H. Saul pr. post eller pr. mail til: barbrosaul@gmail.com (Blanket forefindes på DVs og TAFs hjemmesider)

Endelig udtagelse:
Udtagelsen vil ske fredag den 1. juli 2016 og lørdag den 2. juli 2016 på Det Nationale Hestesportscenter, Vilhelmsborg. På førstedagen rides det alderssvarende Indledende FEI-program for 5- og 6-års hestene, medens 7-års hestene præsenteres i det FEI-program, der rides til UVM, men som endnu ikke er endeligt udmeldt. Der afsættes tid til justeringsforslag fra dommerne. Om lørdagen rides det alderssvarende Finale FEI-program, medens de 7-års går deres FEI-program. Afgørelsen om hvilke ekvipager, der skal repræsentere Danmark, træffes på baggrund af begge dages ridt. Besked om, hvilke 4 ekvipager i hver årgang, der repræsenterer Danmark til UVM 2016, oplyses umiddelbart efter arrangementets afslutning. Dertil udnævnes 2 ekvipager i hver årgang som reserver.

Wild-card:
Der kan i særlige tilfælde uddeles et wild-card pr. land, som der særskilt skal ansøges om til UVM- udvalget. Ønsker man at komme i betragtning, skal der fremsendes video eller link til optagelse af programridning af såvel det alderssvarende Indledende som Finaleprogrammet fra FEI. For 7-års hestene er kravet optagelse af såvel MA1 som Prix St. Georg. Optagelsen skal være UVM-udvalget i hænde senest den 20. juni 2016. Husk desuden at oplyse hestens livsnummer. Der svares via mail efter dommernes gennemsyn.

UVM-stævnet i Ermelo, Holland:

Vi tilmelder de udtagne ekvipager, men selve startgebyret indeholdt opstaldning vil være for egen regning. Der vil være mulighed for fælles indkvartering for rytterne for egen regning på nærliggende hotel, såfremt man måtte have lyst dertil.
Ved UVM-stævnet deltager de to chef d ́equipe, som er behjælpelige under hele stævnet.

Krav til de udtagne ekvipager:

Da der er tale om et avlsarrangement under WBFSH, som kun Dansk Varmblod og Trakehner- Avlsforbundet i Danmark er medlemmer af, kan der alene udtages heste, som kan godkendes af de respektive avlsforbund, der efterser de enkelte hestes stamtavler.

Økonomi:

Omkostninger til transport mv. af ekvipagerne til såvel udtagelsen som til UVM-stævnet i Ermelo, opstaldning og startgebyrer samt udstedelse af internationalt hestepas (FEI-pas), kredsdyrlægebesøg inden afrejse afholdes alle af rytterne/ejerne.

Kvalifikation til DRFs championat for UVM-heste efter aftale med Dansk Ride Forbund:

1)  De ekvipager, der har været til start til UVM 2016, opnår direkte adgang til finalestævnet (JBK).

2)  De ekvipager, der er udnævnt til UVM-reserver 2016, opnår direkte adgang til DRFs semifinaler.

Kort oprids over skæringsdatoer til UVM 2016:

1)  21. maj 2016: Deadline for fremsendelse af tilmeldingsskema med henblik på deltagelse i ekstra UVM-iagttagelse

2)  28. og 29. maj 2016: Ekstra UVM-iagttagelsesmulighed

3)  11. juni 2016: Iagttagelse med frasortering

4)  20. juni 2016: Deadline for ansøgning af wild-card

5)  25. juni 2016: Deadline for fremsendelse af kritikker samt tilmeldingsskema for 7-års

6)  1. og 2. juli 2016: Endelig udtagelse til UVM 2016

UVM-udvalget 2016:

Ane Marie Jensen (23 35 29 47) og Barbro H. Saul (41 69 49 00), som gerne besvarer spørgsmål.

Tilmelding til UVM iagttagelsesklasse finder du her.