OPDATERET - Det er hjemme på træningsbanen at mundskaderne opstår

Photo: H2R

Photo: H2R

OPDATERET  

Nyhed på DRF i dag 

DRF og DR-IF i dialog om ny regel for næsebåndets stramhed hos stævneheste

På baggrund af resultater fra DRFs omfattende udstyrsundersøgelse har forbundet besluttet, at indføre en grænse for næsebåndets stramhed gældende i alle discipliner. Inden for de kommende uger mødes forbundet og Dansk Ride-Instruktør Forening for at tage en konstruktiv dialog om reglen og baggrunden for denne samt i fællesskab at aftale implementeringen.


 

NYHED 23. OKTOBER 

Sidste uges offentliggørelse af den nye næsebånds regel fra DRF, har naturligvis givet anledning til diskussioner og meningsudvekslinger. Og som H2R allerede ved gengivelsen af reglen kunne konstatere, så hverken Dansk Ride-Instruktør foreningen (DRIF) eller de respektive landstrænere for de enkelte dicipliner blevet hørt forinden vedtagelsen af reglen. 

H2R har fanget bestyrelsesmedlem og berider Karin Nissen, som på vegne af DRIF udtaler følgende: 

DRIF må konstatere at DRF pr. 1. januar 2018 ønsker en ændring af reglementet i forhold til brugen af næsebånd i alle discipliner for både ponyer og heste. 

Vi er uforstående over for konklusionen om den nye 1,5 cm næsebånds regel.

Reglen er blevet vedtaget på baggrund af en analyse/stikprøver fortaget på ca. 3000 heste og ponyer, der viser at særligt én kategori har udfordringer med huller i munden. 

Vi mener ikke det er den rigtige løsning, at der skal løsnes så meget på næsebåndet, det vil blot skabe et nyt problem. Man skal ikke glemme at næsebåndet bla. har til funktion at holde hestens tunge i ro, og at hesten ikke trækker tungen op, eller over bidet, hvilket skaber meget uro og ubehag hos hesten/ponyen.

Vi vil gerne understrege, vi mener ikke at næsebånd skal være overspændte, men må gerne ligge til. Vi ved nogle heste trives med meget løse næsebånd, mens andre heste trives bedre når de ligger til.

Analysen tager ikke udgangspunkt i, om de omfattede heste har tandspidser, hvilken bid de trænes med hjemme, eller hvilken type næsebånd der er tale om, og hvor højt sidder bidet spændt op mv. 

Vi mener ikke det er den rigtige løsning med 1,5 cm reglen, idet rytterne i princippet bare kan løsne næsebåndet til stævne og dermed stadig kan stille op i konkurrence, på en heste med skader i munden. Alternativt kan ryttere også spænde bidet højere op i munden, og derved øge risikoen for skader i mundvigene. Man skal gøre sig klart, at det ikke er på stævnepladsen hesten får skaderne i munden.

Vi har et dygtigt team af TD'er, der holder øje med opvarmningesbanerne. TD'erne har jo altid haft muligheden for at skride ind, hvis de ser en hest/pony med overspændt næsebånd!

For at få en holdningsændring igennem i den daglige træning, ser vi det som en løsning ved konkurrencer, at indføre mund/bid og sporetjek som ved internationale stævner. 

Her kontrolleres hesten for "skader" når den kommer ud fra banen. Er der sår, blod, piskemærker eller lignende diskvalificeres ekvipagen. Kan den ikke tjekkes i munden må den ligeledes diskvalificeres, så ryttere ikke har mulighed for at snyde. 

Om det skal indføres som en stikprøve, som DRF lægger op til med kontrollen af næsebåndene, eller om alle ekvipager tjekkes, må være op til DRF. Men det giver ingen mening at indføre en sanktion, der rammer alle ekvipager, og som ikke løser problemet med huller i munden. 

Ved rytterne at der føres kontrol ved evt. hul i munden, må ændre de adfærd hjemme, ellers kan de diskvalificeres og ved gentagelse udelukkes ved karantæne.

DRIF ønsker en dialog med DRF omkring en løsning, så man tager fat der hvor problemet er, og laver en løsningsmodel som tilgodeser både hestens velfærd og sporten. Der skal ikke herske tvivl om, at DRIF bakker op om en fælles løsning.