Det startede tidligt - historien om Bang Dressage / It all started at a very young age - the story about Bang Dressage (UK version below)

Selvom Lone Bang Larsen er et etableret og kendt navn i både Danmark og udlandet, så er det altid sjovt at fange op fra begyndelsen, og hører hvordan tingene har udviklet sig over årene. Og samtidig er det sjovt at hører lidt mere om baggrunden, hverdagen og ambitionerne.

Rytter teamet: Lone Bang Larsen, Line Høst Johansen og Thilde Alsing (Julie Jensen mangler da hun havde ferie) - privat foto.

Rytter teamet: Lone Bang Larsen, Line Høst Johansen og Thilde Alsing (Julie Jensen mangler da hun havde ferie) - privat foto.

Lone fortæller:

"Min baggrund er fra en hesteglad familie, hvor min mor i sin tid drev en rideskole inden hun mødte min far. Så der har altid været heste i familien, og min mor red også mange konkurrencer."

"Da jeg var barn var jeg mere springrytter og syntes nok dressur var lidt kedeligt, men da min pony blev syg, fik jeg lov til at ride min mors dressurhest. Den prøvede jeg først at få til at springe, men det gik ikke så godt, så det endte med at jeg måtte begynde på dressur i stedet for. Den hest jeg overtog fra min mor hed Plank, og han blev mit afsæt til dressuren, med bl.a. DM guld som junior og efterfølgende en masser erfaring på junior niveauet og senere som youngrider."

Fra kontorjob til fuldtidsrytter

"Jeg er uddannet indenfor regnskab, salg og marketing, som jeg også arbejdede med i nogle år. Men kunne se at det var mega svært, at nå alle de internationale stævner, samtidig med et fuldtidsjob. Jeg er konkurrencemenneske, og ville gerne gøre mit job 100%, og samtidig ville jeg også min sport 100%, så for ca. 15 år siden tog jeg springet og sagde mit job op, så jeg kunne koncentrerer mig om min sport".

Hverdagen

"Vi har en stald på 23 bokse og så har vi 2 løsdrift stalde, hvor der går 5 ungheste."

"Mit team består af mig selv og så har jeg 2½ rytter / groom ansat. Derudover har vi en som ordner stald hver dag."

"En typisk dag for mig, består i, at jeg møder i stalden kl. 8 efter jeg har afleveret børnene. Jeg prøver altid af få redet mine egne heste om formiddagen, så jeg rider indtil kl. ca. 13. Derefter underviser jeg lidt, tager mig af kunder og kontoret."

"Bang Dressage er i dag en konkurrence- og salgsstald, hvor vi sælger heste til hele verden. Jeg syntes det er super spændende, at finde den rigtige hest til kunden. Det er lidt som et ægteskab, man skal finde det match der passer."

Lone Bang Larsen sammen med datteren Victoria - privat foto. 

Lone Bang Larsen sammen med datteren Victoria - privat foto. 

Fremtiden

"Jeg syntes vi har nogen virkelig fine heste i øjeblikket, både uddannede og spændende ungheste på vej. Mine egne 3 konkurrence heste hedder Darwin, Onandt og Rostov, som jeg virkelig glæder mig meget til at konkurrere i 2018."

"Darwin og Onandt er begge Grand Prix klar, så jeg glæder mig meget til at tage hul på 2018 stævnerne med første stævne den kommende weekend i Esbjerg, hvor jeg har begge hestene med til start i Intermediaire II, Grand Prix og Grand Prix Special."

  • DARWIN TOFTAGERGAARD - Dansk Varmblod, vallak f. 2005 / e. Blue Hors Romanov x Aquilino / opdrætter: Jeanine Logan og Svend Roed Larsen.
  • BAKKELY´S ONANDT - Dansk Varmblod vallak f. 2007 / e. Onassis x Michellino / opdrætter: Preben Hald.
THRANEGAARDENS ROSTOV - Dansk Varmblod Hoppe f. 2010 / e. Blue Hors Romanov x Diamond / opdrætter: Jens Riishede Jensen - privat foto. 

THRANEGAARDENS ROSTOV - Dansk Varmblod Hoppe f. 2010 / e. Blue Hors Romanov x Diamond / opdrætter: Jens Riishede Jensen - privat foto. 

"Rostov som er 8 år er jeg meget meget glad for, hun er virkelig samarbejdsvillig og viser super talent for de svære ting. I november 2017 vandt vi Youngster Cup for 7/8 års på Blue Hors. En rigtig spændende hest at arbejde med, og som ser ud til at have kvaliteterne til fremtiden også." 

Hobbyavler ved en tilfældighed - nu klar til hingstekåringen i Herning 2018

"Egentlig har jeg aldrig haft ambitioner om at være avler, men jeg købte for nogle år siden en virkelig dejlig hoppe SRDH Lupin e. Prinz K3 / Louvre S, som vi havde store forventninger til i sporten, men en skade satte desværre en stopper for karrieren, så vi valgte istedet at ifole hende. Hendes første afkom Sir William er 4 år og ser rigtig godt ud, og det er planen han skal gå championat her til sommer."

"Hendes andet afkom, Gangster Bang e. Grand Galaxy Win er lige udtaget til Herning. Så det bliver så spændende at se hvordan det går. Så for første gang skal jeg til Herning som avler."

Målet er at komme tilbage på landsholdet

"Det er jo altid svært at sige hvordan tingene ser ud om 5 år. Men jeg syntes virkelig jeg har nogle rigtig fine heste til fremtiden, så det bliver spændende hvor langt det rækker. Det er klart min tid på landsholdet med Fitou L var et af mine mål og super succesoplevelser, og sådan en plads drømmer jeg selvfølgelig om at kunne indtage igen, sammen med en af mine nye heste." 

Elsker min hverdag

"Mine fremtidsplaner er selvfølgelig, at forsætte med at kunne leverer kvalitets heste til mine kunder. Jeg er altid på udkig efter nye heste til mig selv, men også til mine kunder. Jeg elsker min hverdag med hestene og kunderne," slutter Lone Bang. 

Du kan følge med på Bang Dressage på Facebook her. 


UK version

It all started at a very young age - the story about Bang Dressage

Although Lone Bang Larsen, Bang Dressage is an established and well-known name in both Denmark and abroad, it's always fun to catch up from the beginning and hear the story about the evolution over the years. And at the same time, it's fun to hear a little more about the background, everyday life and ambitions.

Rider team: Lone Bang Larsen, Line Høst Johansen and Thilde Alsing (missing Julie Jensen as she was at vacation) - private photo.

Rider team: Lone Bang Larsen, Line Høst Johansen and Thilde Alsing (missing Julie Jensen as she was at vacation) - private photo.

Lone tells:

"My background is from a very horsy family where my mother was running a riding school before she met my father. So there has always been horses in my family, and my mother was also active doing a lot of competitions."

"When I was a child, I was more into jumping and thought dressage was a bit boring, but when my pony got sick, I was allowed to ride my mother's dressage horse. I tried to jump first, but it did not work well so I ended up starting dressage instead. The horse I took over from my mother was called Plank, he really kicked of my dressage career, including Danish national champion as a junior roder and afterwards a lot of experience at the junior level and later as a young rider."

From office job to full-time rider

"Originally my education is accounting, sales and marketing, which I also worked with for some years. But I realised it was hard to be able to combine my full-time job with the international competitions. I'm a very competitive person and would like to do my job 100%, and at the same time I wanted to do my sport 100%, so about 15 years ago I took the big step, quit my job and went all in for my sport." 

Everyday life

"We have a stable with 23 boxes and then we have 2 big stables, where we have 5 youngsters."

"My team is myself and I have 2½ rider / groom employed. In addition, we have one person doing the stables every day."

"A typical day for me is that I start at 8 o'clock after bringing our two children to school. I always try to start with my own horses in the morning and then I ride until about 13 pm. After that I´m teaching, taking care of customers and do office work."

"Bang Dressage is today a competition and sales stable where we sell horses to all over the world. It is super exciting to find the right horse for the customer. It's a bit like a marriage to find the match that suits."

Lone and her daugther Victoria - private photo. 

Lone and her daugther Victoria - private photo. 

The future

"I think we have some really nice horses at the moment, both educated and exciting youngsters. My own 3 competition horses are Darwin, Onandt and Rostov, whom I really look forward to competing in 2018."

"Darwin and Onandt are both Grand Prix ready, and I'm of course very excited to enter the 2018 competitions."

  • DARWIN TOFTAGERGAARD - Danish Warmblood, gelding born 2005 / by Blue Hors Romanov x Aquilino / Breder: Jeanine Logan og Svend Roed Larsen.
  • BAKKELY´S ONANDT - Danish Warmblood gelding born 2007 / by Onassis x Michellino / Breeder: Preben Hald.
THRANEGAARDENS ROSTOV - Danish Warmblood mare born 2010 / by Blue Hors Romanov x Diamond / Breeder: Jens Riishede Jensen - private photo. 

THRANEGAARDENS ROSTOV - Danish Warmblood mare born 2010 / by Blue Hors Romanov x Diamond / Breeder: Jens Riishede Jensen - private photo. 

"I'm very happy with Rostov, she is really cooperative and shows super talent for the difficult exercises. In November 2017 we won the Youngster Cup for 7/8 years at Blue Hors. A very exciting horse to work with, and which seems to have the qualities for the future as well."

Breeder by a coincidence - now ready for the stallion in Herning 2018

"In fact, I never have had ambitions being a breeder. I bought a really nice Danish Warmblood silvermedal mare SRDH Lupin by Prinz K3 / Louvre S, which we had great expectations for in the sport, but an injury unfortunately put an end to her career, so we chose instead to breed with her. Her first offspring Sir William is 4 years old and looks really nice, and the plan is to show him at the national young horse championships this summer."

"Her second offspring, Gangster Bang by Grand Galaxy Win has just been selected for Danish Warmblood stallion licensing Herning which takes place from 7th March to 11th March. Very exciting as it is the first time I'm going to Herning as a breeder."

The goal is the Danish national team

"It's always hard to say how things look like in 5 years. But I think I have some really nice horses for the future, so it will be exciting see how far we will manage to go. Obviously my time at the national team with my now retired super star Fitou L was one of my goals and great success experiences, and of course I dream being able to recapture a spot at the Danish national team one day with one of my new horses."

Love my everyday life

"My future plans are, of course, to continue to deliver quality horses to my customers. I'm always looking for new horses for myself, but also for my customers. I love my everyday life with the horses and customers," concludes Lone Bang.

You can follow Bang Dressage on Facebook here.