Implementering af reglen om næsebåndets stramhed (med H2R noter)

Photo: H2R/Mikkel-M.com

Photo: H2R/Mikkel-M.com

Nyhed på DRF i dag

På baggrund af resultater fra Dansk Ride Forbunds omfattende udstyrsundersøgelse har forbundet besluttet, at indføre en grænse for næsebåndets stramhed gældende i alle discipliner fra årsskiftet. Det er vigtigt for DRF, at reglen implementeres i god og konstruktiv dialog mellem officials og ryttere, og derfor vil officials blive undervist i implementering af reglen i forbindelse med officialdagen 14. januar 2018.

Dialog er vejen frem

Undersøgelsen, der forventes offentliggjort inden udgangen af 2017, viser en tydelig sammenhæng mellem stramme næsebånd og forekomsten af mundlæsioner hos stævneheste, og DRF ønsker ikke, at brug af udstyr i sporten medfører læsioner i hestens mund. Målet er, at implementeringen skal foregå i god og konstruktiv dialog mellem ryttere og officials, og derfor bliver der afholdt en workshop i forbindelse med officialdagen den 14. januar 2018, hvor vi vil orientere TD’erne om baggrunden for reglen samt instruere dem i, hvordan den skal implementeres og evalueres.  

Effekten og implementeringen af reglen vil blive evalueret i november 2018. Undersøgelsen blev foretaget på 3.000 danske stævneheste i stævneårene 2014 og 2015, og hensigten er at gentage den om et par år for bl.a. at følge på, om efterfølgende tiltag har haft en effekt. 


Note fra H2R

"Undersøgelsen der forventes offentliggjort inden udgangen af 2017" - må være en copy paste fejl, da vi jo nu skriver 2018.

Workshop 14. januar med orientering af TD´erne om baggrunden for reglen, og hvordan den skal implementeres og evalueres. (Går ud fra at det bliver kommunikeret direkte til DRF´s medlemmer umiddelbart efter, da det er stævnerytterne som er underlagt reglen).

Evaluering november 2018, med gentagelse af undersøgelsen indenfor et par år. (Evaluering bør være efter kortere tid, og mon ikke Næsebåndsreglen finder vej til et særskilt punkt på dagsordenen til DRF Repræsentantskabsmøde som finder sted 21. april 2018. Forslag skal være indsendt inden 1. februar 2018)