Herpes virus 1 - OPDATERING 14. marts 2019 fra SEGES

Screen%2BShot%2B2019-03-18%2Bat%2B09.52.16.jpg

Herpesvirus1, opdatering 14. marts 2019

Der er desværre igen konstateret et tilfælde af Herpesvirus1 i Danmark, lokaliseret i Fredericia. Hestene i bedriften er sat i karantæne i 28 dage i henhold til anbefaling fra bedriftens dyrlæge.

Karantæneperioden beregnes altid fra sidste syge hest på stedet er raskmeldt. Det vil sige at alle symptomer på feber, hoste, snot o.l. er ophørt hos alle heste i bedriften.

I forbindelse med karantæneforanstaltninger kan det opleves, at hesteejere ønsker at flytte heste væk fra en karantæneramt stald. Der opfordres til varsomhed i den forbindelse, idet man viderebringer den potentielle risiko for smitte til en ny stald og andre heste.

Flytning af heste frarådes derfor generelt. Hvis man vælger at flytte heste væk fra en karantæne, vil stedet, man flytter til, ligeledes blive underlagt karantæne af samme længde, som stalden man flytter fra.

Fakta om Herpesvirus1:

Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige hopper. Sygdom- men starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter ca. 2 uger kan der tilstøde lammelser.

Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. Der kan også forekomme smitte fra andre legemsvæsker.

Vaccination kan foretages mod typer af herpesvirus, men dækker ikke optimalt mod herpesvirus 1.

Hestens herpesvirus 1 smitter i øvrigt ikke mennesker.

Hvordan håndteres det når der er sygdom i stalden? – Anbefalinger

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere og dyrlæger er nøglen til at stoppe smitte- spredningen.
Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at opdage syg- dom og forebygge spredning.

Stalde med symptomer på luftvejsinfektion:

Karantæne 14 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden). Isoler syge heste, så vidt muligt.
Daglig temperaturtagning.

Stalde med konstateret Herpesvirus 1 infektion:

Karantæne minimum 21 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden).* Isoler syge heste, så vidt muligt.
Temperaturtagning morgen og aften.
Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden.

Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.