Implementering af reglen om næsebåndenes stramhed

Photo credit: Mikkel-m.com/H2R

Photo credit: Mikkel-m.com/H2R

Næsebåndsreglen

Med en stadig ikke officiel undersøgelse omkring en "påstået" sammenhæng mellem hul i munden og for stramme næsebånd, blev der i slutningen af 2017 indført en ny regel vedr. næsebåndets stramhed i DRF´s reglement. 

Den nye regel og fortolkning, eller måske nærmere manglende viden om hvad der reelt som ofteste giver hul i munden har desværre ikke været belyst, og man havde i første omgang valgt ikke at lytte til de fagfolk som rent faktisk arbejder med hestene professionelt hver dag. 

Det fik naturligvis rigtig mange til at stille spørgsmålstegn ved undersøgelsen, og endnu mere blive frustrerede over at blive sat i bås som "hestemishandler" hvis næsebåndet var for stramt i forhold til en ny 1,5 cm regel.

Dansk Ride Instruktør Forening været særdeles konstruktive og fastholdt at den nye regel i det mindste skulle kunne "gradbøjes" i perioden frem til november 2018, hvor de nye resultater ville bliver lagt til grund for en revurdering/evaluering af reglen. Den store fællesnævner for DRIF er uden gradbøjning - "Ingen rytter skal have lov til at starte stævne hvis deres hest/pony har hul i munden." 

Både formand Torben Frandsen og bestyrelsesmedlem Karin Nissen fra DRIF udtrykker tilfredshed med dagens udmelding fra DRF, og ser frem til dialog og registrering når næsebåndene i den kommende periode vil blive kontrolleret. 

Nyhed på DRF i dag

Den 14. januar blev TD’erne introduceret til baggrunden for reglen om næsebånds stramhed og implementeringen af denne. Efterfølgende har Dansk Ride Forbunds bestyrelse og Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF) været i dialog om implementering af reglen og er enige om følgende.

Dialog er vejen frem
Den overordnede tilgang til reglen skal være dialog mellem TD og rytter. Såfremt der er mistanke om, at et næsebånd er for stramt ift. reglen, skal TD gå i dialog med rytteren med det formål at opnå en løsning i fællesskab. Opnås en løsning ikke gennem dialog, kan TD måle næsebåndets stramhed med målepinden. Såfremt målepinden viser, at næsebåndet er for stramt, henstilles rytteren til at løsne næsebåndet reglementeret,. Efterleves henstillingen ikke, sanktioneres der. Skal målepinden i brug, skal dette ske efter ridtet.

TD kan også vælge at tjekke næsebåndenes stramhed som stikprøve-kontrol, og dette skal også ske efter endt ridt.

Ifm. kontrol af næsebåndenes stramhed skal TD kontrollere, om der er sår i munden på hesten/ponyen.

Alle kontroller af næsebåndenes stramhed anføres i stævnerapporten, og ryttere, hvis heste/ponyer kontrolleres, modtager en kvittering fra TD. Af kvitteringen skal resultatet af kontrollen samt evt. registrering af mundsår fremgå.

Registreringerne benyttes ifm. evalueringen af implementeringen af reglen til november 2018.

Målepinden skal kunne tørres af med en spritserviet mellem stikprøverne, og TD skal benytte engangshandsker til mundundersøgelsen.

Både DR-IF og DRF opfordrer alle ryttere til at undlade at starte konkurrence med heste/ponyer med kendte mundsår.

Registreringerne kan ikke sammenlignes direkte med resultaterne i undersøgelsen, men kan benyttes konstruktivt ifm. evalueringen.